Một số điển tích và nhân vật trong phong thủy

Một số điển tích và nhân vật trong phong thủy

Thanh Ô tiên sinh: Tức Thanh Ô Tử, người đời Hán. Có thuyết nói ông là người thời Hoàng đế. Tương truyền tinh thông Thuật Phong thủy. Hiện có Thanh Ô tiên sinh táng kinh, 1 quyển, nghi là do người thời Tấn – Đường mạo danh viết ra. Lại có Cựu đường thư Kinh tịch chí chép Thanh Ô Tử, 3 quyển, đã thất lạc.

Hám long kinh: Tên sách. Trước đề là do Dương Quân Tùng soạn, 1 quyển. Lý Quốc Mộc đời Minh chú. Sách này chuyên luận về hình thế của sơn long mạch lạc, chia ra 9 sao: Cự môn, Tham lang, Lộc tồn, Văn khúc, Vũ khúc, Liêm trinh, Phá quân, Hữu Bật để nhận biết hình dạng sơn và phân biệt cát hung. Là trước tác tiêu biểu của trường phái Hình pháp trong Thuật Phong thủy.

Linh thành tinh nghĩa: Tên sách. Trước đề do Hà Phố đời Nam đường soạn Lưu Cơ đời Minh chú. 2 quyển. Quyển thượng nói về hình thế sơn thủy, biện Long định huyệt chủ theo thuyết Hình pháp. Quyển hạ bàn về thiên tinh quái lệ, cát hung sinh khắc, để định huyệt lập hướng, lại theo thuyết Lý pháp pha tạp hai phái Hình và Lý. Thuyết “nguyên vận”dùng trong sách nay vốn xuất hiện từ đầu đời Minh nên chắc bằng sách nay hẳn phải do người đời Minh soạn mới đúng.

Kham dư mạn hưng: Tên sách. Trước đề do Lưu Cơ đời Minh soạn. 1 quyển. Sách toàn dùng ca quyết thất ngôn tứ cú, tổng cộng 150 đề, luận Long, Huyệt, Sa, Thủy lấy Hình pháp làm chính. Lời văn ý tứ sáng sủa, tuy trước sau hay lặp lại, rất ít ví dụ.

 

Thống kê đầu tư tại Việt Nam

 ベトナム 工場 については こちらで 絶対見つかる

Thống kê từ CBRE Việt Nam cho thấy, hiện 80% số lượng nhà xưởng tại các khu công nghiệp được cung cấp trực tiếp từ chủ đầu tư quản lý khu công nghiệp, 20% là do người đi thuê tại khu công nghiệp tự xây. Đối với nhà xưởng nằm ngoài các khu công nghiệp, nếu được xây dựng, thông thường phải nằm gần các khu công nghiệp chính hoặc gần các cảng biển, cảng hàng không… Về kho chứa, 80% nguồn cung hiện nay dành cho kho vận đường biển và 20% kho vận đường hàng không. Tuy nhiên, nguồn cung kho chứa phục vụ hoạt động kho vận hàng không còn rất hạn chế cho dù cả phía Việt Nam (lấy ví dụ như Hãng hàng không Việt Nam – Vietnam Airline, Bộ Quốc phòng…) và các nhà cung ứng dịch vụ quốc tế (lấy ví dụ như DHL, FedEx…). 

.

Likes:
1 0
Views:
11
Article Categories:
Phong Thủy

Comments are closed.